Santehniķis

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt apsaimniekošanā esošo ēku inženiertīklu apkopi un remontu;
 • veikt santehnikas iekārtu apkopi un remontu;
 • sekot ūdensvada un kanalizācijas sistēmas darbībai bez traucējumiem,
 • savlaicīgi novērst ūdens noplūdes un cauruļvadu aizsērējumus;
 • veikt cauruļu tīrīšanu, remontu un nomaiņu;
 • veikt ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanu;
 • veikt filtru tīrīšanu, nomaiņu un uzturēt tos un sūkņus darba kārtībā;
 • likvidēt avārijas situācijas ūdens noplūdes gadījumā;
 • veikt plānveida, tekošos un avārijas remonta darbus.

Prasības pretendentiem:

 • arodizglītība (specializēta);
 • valsts valodas zināšanas ne mazākas kā A2 (pamata līmenis);
 • profesionālā darba pieredze vismaz 2 gadi.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu un apmācības;
 • stabilu atalgojumu no 800 EUR līdz 1000 EUR (bruto)/mēnesī, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika beigām;
 • profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu.

Lūdzam sūtīt savus pieteikumus uz e-pasu info@rigasserviss.lv līdz 30.09.2021. uz e-pastu ar norādi “Santehniķis”. Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti. Personas datu pārzinis: SIA “Rīgas serviss”, adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama SIA “Rīgas serviss” Kandidātu privātuma atrunā.

Būvuzraugs

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt pirmsavārijas darbu novērtēšanu un apjomu noteikšanu;
 • apsekot objektus, novērtēt objektu tehnisko stāvokli;
 • pārbaudīt un kontrolēt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
 • iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu izpildi;
 • pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
 • pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
 • pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
 • pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojektu risinājumiem un apjomiem;
 • izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā vai apsekošanas aktā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
 • piedalīties izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
 • veikt tiešā vadītāja norādījumus un rīkojumu kvalitatīvu, savlaicīgu izpildi;
 • ziņot vadībai par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
 • sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem, iekšējiem kārtības noteikumiem un kvalitātes standartiem;
 • veikt izpilddokumentācijas pārbaudi, parakstīšanu un pieņemšanu glabāšanā. Izpildīto darbu pieņemt pēc pilnīgi izpildītā darba, visu atbildīgo personu klātbūtnē.
 • precizitāte darbā, enerģiskums, augsta atbildības izjūta par uzdotā darba izpildi, veiksmīgas komunikācijas prasmes, lojalitāte, iniciatīva.

Prasības pretendentiem:

 • Būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā;
 • Pieredze publisku un industriālu ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
 • Darba tiesisko attiecību reglamentējošo LR spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • Darba pieredze specialitātē vismaz 3 gadi;
 • “B” kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:

 • stabilu darba vietu ar iespēju iegūt neatsveramu darba pieredzi pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • regulāru kvalifikācijas paaugstināšanu;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālu, atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu.

Lūdzam sūtīt savus pieteikumus uz e-pasu info@rigasserviss.lv līdz 30.09.2021. uz e-pastu ar norādi “Būvuzraugs”.

Piesakoties vakancei, pretendents piekrīt pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādei personāla atlases procesā. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Pretendenta dati tiks uzglabāti 4 mēnešus pēc atlases beigām un tad tiks dzēsti. Personas datu pārzinis: SIA “Rīgas serviss”, adrese: Rāmuļu iela 24, Rīga. Papildu informācija par datu apstrādi pieejama SIA “Rīgas serviss” Kandidātu privātuma atrunā.