Saskaņā ar noslēgto līgumu ar Rīgas domes Īpašuma departamentu, Sabiedrība nodrošina:

  • 24 stundas diennakti avārijas dienesta pakalpojumus;

  • inženiertīklu apkalpošanu un remontu;

  • apsardzes pakalpojumus;

  • deratizācijas/dezinsekcijas pakalpojumus;

  • būvuzraudzību;

  • apsaimniekošanas pakalpojumus

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā un pārraudzībā esošajos izglītības, kultūras un sociālajās iestādes.