Finanšu dokumenti

 1. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2022.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 2. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2021.gada pārskats
 3. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2021.gada 4.ceturkšņa pārskats.
 4. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2021.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 5. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2021.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 6. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2021.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 7. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2020.gada pārskats
 8. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 4.ceturkšņa pārskats.
 9. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 10. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 11. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2020.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 12. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2019.gada pārskats
 13. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 4.ceturkšņa pārskats.
 14. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 15. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 16. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2019.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 17. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2018.gada pārskats.
 18. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada pārskats.
 19. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada 1.pusgada pārskats.
 20. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2018.gada 1.ceturkšņa pārskats.
 21. SIA “Rīgas serviss” auditēts 2017.gada pārskats.
 22. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada pārskats.
 23. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 3.ceturkšņa pārskats.
 24. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 2.ceturkšņa pārskats.
 25. SIA “Rīgas serviss” neauditēts 2017.gada 1.ceturkšņa pārskats.

SIA “Rīgas serviss” (turpmāk – Sabiedrība), kā publiskas personas kapitālsabiedrībai, pastāv ierobežojumi dāvinājumu (ziedojumu) veikšanai saskaņā ar:

 • likumu “Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums” (turpmāk – Likums);
 • noslēgto līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustāmo īpašumu apsaimniekošanu.

Atbilstoši Likumā noteiktajām laika posmā no 2015. gada līdz šim brīdim Sabiedrība nav veikusi un nav saņēmusi dāvinājumus (ziedojumus).