Atpakaļ Nekustamo īpašumu apsaimniekošana

Piekrītošās teritorijas uzturēšana

 • Objekta piekrītošās teritorijas uzkopšana
 • Atkritumu savākšana un izvešana
 • Zāliena pļaušana
 • Celmu izraušana, laukuma izlīdzināšana
 • Sniega segas un apledojuma  tīrīšana no lēzeniem jumtiem
 • Sniega segas un apledojuma kārtas tīrīšana no sarežģītiem  jumtiem (ēkas augstums virs 15m un jumta slīpums virs 30'')
 • Sniega šķūrēšana, savākšana, iekraušana  un izvešana

 

Koplietošanas iekštelpas uzturēšana

 • Telpas mitrā/sausā uzkopšana
 • Deratizācija (grauzēju iznīcināšana)
 • Dezinsekcija (insektu  iznīcināšana)

 

Logu un vitrīnas mazgāšana

 • Logu un vitrīnas mazgāšana no ārpuses/ iekšpuses
 • Logu un vitrīnas mazgāšana ar trepēm
 • Logu un vitrīnas mazgāšana ar pacēlāju

 

Apkures un siltumapgādes sistēmas apkalpošana

 • Siltummezglu, apkures un siltumapgādes sistēmas pārbaude un profilakse
 • Siltummezglu, apkures un siltumapgādes sistēmas  regulēšana

 

Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu apkalpošana

 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Stacionārās dūmu un ventilācijas kanālu  pārbaude
 • Aktu noformēšana