Atpakaļ Informācija par uzņēmumu

SIA "Rīgas serviss" 2009. gada oktobrī izmainīja savu nosaukumu.  SIA „Rīgas serviss" iepriekšējais nosaukums bija Rīgas pašvalības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stūre". RP SIA „Stūre" tika dibināta 1992. gadā. Uzņēmuma pamatdarbība bija pirmsavārijas un avārijas gadījumu novēršana pašvaldības namīpašumos.

SIA "Rīgas serviss" visas (100%) kapitāla daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai.

Šobrīd SIA "Rīgas serviss" nodarbojas ar Rīgas pilsētas skolu un pirmskolas izglītības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, Rīgas domes Īpašuma departamenta valdījumā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanu un apsaimniekošanu, kā arī apsardzi. Sabiedrība savu funkciju realizēšanai veic pirmsavārijas situāciju novērtēšanu un novēršanu, avārijas remontus ēkām, izpildot elektroapgādes sistēmu, ūdensvadu bojājumu novēršanas remontdarbus, namdara darbus un nodrošina apsardzes sistēmu uzstādīšanu un apkalpošanu, patrulēšanu un fizisko apsardzi.

SIA “Rīgas serviss” vispārējais stratēģiskais mērķis

SIA “Rīgas serviss” darbības vispārējais stratēģiskais mērķis izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un pašvaldības funkcijām (likuma Par pašvaldībām 14.panta otrās daļas 3.punkts un 15.panata 4.,5.,6., un 7.punkts) un tas ir – nodrošināt vienotu, racionālu un lietderīgu pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku un neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanu (īpašuma uzturēšana un apsekošana, dispečerdienesta darbības nodrošināšana, avāriju apturēšanas, to seku likvidācijas un pirmsavārijas darbu veikšana) atbilstoši pašvaldības definētām kvalitātes prasībām.

 

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālr. Nr.67026859 un tālr.Nr.67012031, e-pasts: bac@riga.lv).